Hướng dẫn

Du Lịch Nước Ngoài
Emily Hứa

Penang – Đến và Yêu

Để mà hỏi “Penang trông như thế nào nhỉ?”, hay là “Đi du lịch Penang có gì hay?” thì quả thật chỉ có thể trả lời rằng “Hãy đến và yêu Penang như yêu một viên ngọc đẹp”. Nơi bạn sắp đến còn rất mới mẻ, mang nét riêng mà

Read More »

nếu bài viết có giá trị với bạn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Đăng ký Nhận Bài viết mới