Bạch Mộc Lương Tử – Đỉnh núi đẹp của vùng Tây Bắc

Cột mốc trên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử

Bạch Mộc Lương Tử (Kỳ Quan San) là một trong những đỉnh núi cao & đẹp của vùng Tây Bắc. Chinh phục đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử không quá khó nhưng chưa khi nào là điều dễ dàng với bất kỳ ai. Tổng quan về đỉnh Bạch Mộc Lương Tử (Kỳ Quan San): Theo […]