Doanh thu từ Kiếm tiền tiếp thị liên kết cùng Optimise

Affiliate là gì? Kiếm tiền Từ tiếp thị liên kết như thế nào?

Nếu như bạn đã từng nghe đến khái niệm Kiếm tiền từ Affiliate hay Tiếp thị liên kết, thì chắc bạn cũng từng nghe đến các casestudy kiếm được rất nhiều tiền từ Affiliate. Tuy nhiên, giống như bất kỳ công việc kiếm tiền nào cũng vậy, việc kiếm tiền từ affiliate chưa bao giờ là dễ dàng. Bài viết này mình sẽ chia sẻ những nội dung mà mình đã tìm hiểu được, và trải nghiệm khoảng vài năm vừa qua khi làm blog này.