Khánh Hoà Kinh nghiệm du lịch Nha Trang

Hướng dẫn học lấy bằng lặn biển quốc tế ở Nha Trang

Trước đây, khi xem TV về những phóng sự khám phá đáy biển, san hô… mình đã từng ao ước…