Everest Base Camp Nepal Trekking

Quá cảnh Kuala Lumpur, chào Nepal, sẵn sàng cho Everest Base Camp

Chuyến bay đi Kathmandu, Nepal để trekking Everest Base Camp mình chọn lần này là của hãng Air Asia lúc…